OFERTA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"AKADEMIA MALUCHÓW" W BYDGOSZCZY


Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 6.15 – 16.30

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

W naszej placówce oferujemy zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia rytmiczno-ruchowe, taneczne, logopedyczne, zajęcia interaktywne z wykorzystaniem laptopów, prozdrowotne, korekcyjne, warsztaty i inne wg potrzeb i zainteresowań dzieci. Wymienione zajęcia wliczone są w cenę opłaty stałej (czesnego).

 Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są następujące opłaty:

·     opłata stała (czesne) za przedszkole wynosi 360,00 zł. miesięcznie i nie podlega zwrotowi w przypadku urlopowania dziecka lub choroby dziecka;

·     opłata za wyżywienie 9,50 brutto – wg stawek cateringu: śniadanie, zupka, II danie, podwieczorek;  niepłatna w przypadku nieobecności dziecka (zgłoszenie do godz. 20.00 dnia poprzedzającego nieobecność);

·     ubezpieczenie dziecka (ubezpieczenie grupowe w m. wrześniu): jednorazowo na rok, stawka ustalona przez rodziców na spotkaniu organizacyjnym.

!!! PROMOCJA !!!

W okresie od stycznia do lipca czesne 15% taniej (306 zł)