Niepubliczne przedszkole i żłobek
w Bydgoszczy/Miedzyń 
ul. Janowiecka 5
Witamy w Akademii MaluchówPrzedszkole Niepubliczne „Akademia Maluchów” oraz Żłobek „Nad Strugą”
mieści się w nowo wybudowanym budynku w otoczeniu zieleni i nad przepływającą Strugą Młyńską. Zarządzane jest przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w sprawnym prowadzeniu placówki oświatowo - wychowawczej. Efektem działań wychowawczo – dydaktycznych są dyplomy, puchary i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich oraz na szczeblu lokalnym, a także informacje w lokalnych mediach. Dzieci z naszego przedszkola są radosne, otwarte, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole i nie mają problemu z adaptacją w nowym środowisku szkolnym.


Naszą misją jest troska o wszechstronny rozwój dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań poprzez wprowadzanie programów innowacyjnych, zajęć dodatkowych: codzienne obcowanie  z językiem angielskim i rytmiką oraz raz w tygodniu zajęcia taneczne, edukacja zdrowotna, warsztaty plastyczne, logopedyczne, korekcyjne, gimnastyczne. Bierzemy udział w turniejach sportowych, ogólnopolskich konkursach plastycznych. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.Absolwent naszego przedszkola ma opanowaną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, zna elementy języka angielskiego, interesuje się nauką, respektuje normy społeczne, zna i respektuje zasady zdrowego stylu życia, potrafi działać na rzecz środowiska naturalnego, ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.