Ogłoszenia


Trwa rekrutacja dzieci do  Przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023. Można pobrać „Kartę przyjęcia dziecka …” do placówki i przesłać e-mailem. Będziemy się z Państwem kontaktować i umawiać na podpisanie umowy na świadczenie usługi opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.