Niepubliczny Żłobek

OFERTA ŻŁOBKA "NAD STRUGĄ" W BYDGOSZCZY


Działalność Żłobka  chwilowo zawieszona z powodu małego zainteresowania rodziców.

Misją naszych pedagogów jest pomoc w rozwijaniu wrodzonych zdolności dziecka oraz zapoznanie go z otaczającym światem w jak najbardziej przyjazny dla niego sposób. Prywatny, niepubliczny żłobek "Nad Strugą" znajduje się na osiedlu Miedzyń w zachodniej części Bydgoszczy, tuż nad rzeczką. Spokojne, ładne okolice pełne zieleni pozytywnie wpływają na proces wychowawczy. Zapewniamy warunki, które stymulują prawidłowy rozwój biologiczny i psychofizyczny każdego dziecka. Oferujemy liczne zajęcia dodatkowe, takie jak: obcowanie z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno-ruchowe, taneczne, logopedyczne, warsztaty plastyczne i inne wg potrzeb i zainteresowań grupy. Wymienione zajęcia wliczone są w cenę opłaty stałej (czesnego).  

Za pobyt dziecka w żłobku pobierane są następujące opłaty: 

a)     opłata stała (czesne) za żłobek wynosi wg deklaracji wyboru i nie podlega zwrotowi w przypadku urlopowania dziecka lub choroby dziecka;

b)     opłata za wyżywienie 11,00 zł brutto – wg stawek Cateringu (śniadanie, II śniadanie, zupka, II danie, podwieczorek); niepłatna w przypadku nieobecności dziecka (zgłoszenie do godz. 20.00 dnia poprzedzającego nieobecność ;
W przypadku pobytu dziecka do 5 godz. – stawka wg. indywidualnych uzgodnień z rodzicami

 c)     ubezpieczenie dziecka 26 zł (ubezpieczenie grupowe w m. wrześniu): jednorazowo na rok, stawka ustalona z rodzicami .