OFERTA ŻŁOBKA

Działalność Żłobka chwilowo zawieszona z powodu małego zainteresowania rodziców.

Misją naszych pedagogów jest pomoc w rozwijaniu wrodzonych zdolności dziecka oraz zapoznanie go z otaczającym światem w jak najbardziej przyjazny dla niego sposób. Prywatny, niepubliczny żłobek "Nad Strugą" znajduje się na osiedlu Miedzyń w zachodniej części Bydgoszczy, tuż nad rzeczką. Spokojne, ładne okolice pełne zieleni pozytywnie wpływają na proces wychowawczy. Zapewniamy warunki, które stymulują prawidłowy rozwój biologiczny i psychofizyczny każdego dziecka. Oferujemy liczne zajęcia dodatkowe, takie jak: obcowanie z językiem angielskim, zajęcia rytmiczno-ruchowe, taneczne, logopedyczne, warsztaty plastyczne i inne wg potrzeb i zainteresowań grupy. Wymienione zajęcia wliczone są w cenę opłaty stałej (czesnego).  

Za pobyt dziecka w żłobku pobierane są następujące opłaty: 

a)     opłata stała (czesne)

b)     opłata za wyżywienie

c)     ubezpieczenie dziecka